Mobil Gargoyle Arctic Series

  • Gargoyle Arctic Oil 300

   Contact

   Mobil Gargoyle Arctic ™ Oil 300 là sản phẩm dầu khoáng naphthenic cao cấp chủ yếu dành cho nén lạnh.

   Sản phẩm đảm bảo rằng các ống bay hơi được giữ sạch sẽ và sự truyền nhiệt, tương thích với hầu hết các chất làm lạnh trừ sulphur dioxide.

  [:vi]Liên Hệ[:en]Call Now[:]